Race profile

Miedzynarodowy Bieg Po Plazy
Jaroslawiec POL
08 Jul 2012
Crosscountry
15 km
Men: 161.90 sec (10.79 sec/km)
$5,415
Miedzynarodowy Bieg Po Plazy

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 48:32 Moses Bowen Kipkosgei KEN 1991 $730
2 49:01 Maksim Pankratau BLR 02 Feb 1988 $525
3 49:10 Mikhail Iveruk UKR 02 Oct 1975 $435
4 49:29 Ilya Slavinski BLR 02 Sep 1984 $320
5 49:44 Tola Bane Edea ETH 21 Mar 1988 $205
6 50:00 Sergey Okseniuk UKR 31 May 1980 $175
7 50:04 Ihar Tsetserukou BLR 26 Jul 1978 $145
8 50:15 Yuriy Rusyuk UKR 03 May 1987 $115
9 51:09 Pavel Mashei BLR 14 Jul 1979 $85
10 51:19 Hennadzi Verkhavodkin BLR 16 May 1983 $60
11 51:32 Vladislav Pramau BLR 03 Aug 1984
14 53:48 Radoslaw Kleczek POL 12 Apr 1985
15 54:34 Sergey Fiskovich UKR 20 Apr 1980
18 56:34 Bogdan Semenovych UKR 18 Jul 1986

Results (women)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 55:26 Anastassia Starovojtova BLR 04 Nov 1982 $730
2 55:44 Maryna Damantsevich BLR 06 Jun 1985 $525
3 55:59 Viktoriya Pogorielska UKR 04 Aug 1990 $435
4 56:58 Winnie Jepkorir KEN 10 Jun 1990 $320
5 58:17 Lilia Fiskovich Tozlovana MDA 29 Mar 1989 $205
6 58:34 Betty Chepleting KEN 1988 $175
7 59:12 Volha Krautsova BLR 07 Feb 1981 $145
9 1:01:26 Wioletta Uryga POL 18 Oct 1968 $85
11 1:02:49 Aleksandra Jakubczak POL 29 Sep 1982
12 1:03:28 Karolina Pilarska POL 19 Jul 1987