Race profile

Oklahoma
Tulsa OK/USA
18 Nov 2000
Road
Marathon
Record quality course
Total: 92
Men: 66
Women: 26
Tulsa