Race profile

Oklahoma
Tulsa OK/USA
17 Nov 2001
Road
Marathon
Record quality course
Total: 204
Men: 154
Women: 50
Tulsa