Race profile

Inuyama
Imuyama JPN
23 Feb 2003
Road
Half Mara
Record quality course
Inuyama

Results (men)

Finished Time Flags Given name Surname Alternate name Citizenship Birth date Prize money Actions
1 1:03:49 Arata Fujiwara JPN 12 Sep 1981
2 1:03:50 Kazumasa Nagatomi JPN 05 Aug 1981
3 1:03:55 Takaharu Miyazaki JPN 04 Jan 1983
4 1:03:57 Koji Kannan JPN 08 Nov 1981
5 1:04:04 Yuta Kobayashi JPN 22 Feb 1983
6 1:04:12 Tomohiro Uemura JPN 19 Feb 1983
8 1:04:26 Kenichiro Sato JPN 16 Nov 1982
9 1:04:26 Tomohiro Miyamoto JPN 06 Dec 1976
10 1:04:40 Ryosuke Onishi JPN 25 Mar 1982
12 1:04:54 Masafumi Kitagawa JPN 09 Mar 1983
15 1:05:22 Shunsuke Kamiya JPN 06 Dec 1982
17 1:05:25 Noritaka Fujiyama JPN 25 Nov 1983
21 1:05:37 Satoshi Abe JPN 16 Jun 1983
26 1:05:42 Shinji Suzuki JPN 08 Apr 1982
30 1:05:49 Yoshihiko Asaba JPN 05 Jun 1981
31 1:05:55 Keisuke Nagata JPN
32 1:05:56 Hiraku Kikushima JPN